Privacy Policy | By Decorum
10 februari 2021
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Decorum
Plants B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat wij:
onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze
privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Decorum Plants B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de
webwinkel www.bydecorum.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten
wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Decorum Plants B.V.
Ons adres:
Decorum Company
Europa 1
2676 ZX Naaldwijk
KvK 27242503