Wij vinden als kwekerscollectief dat duurzame bloemen steeds belangrijker worden. Duurzaamheid zit hem niet alleen in de manier van telen en duurzame gewasbescherming, maar met name op sociaal vlak is er veel op duurzaamheid te winnen. Er zijn steeds meer instanties die zich gelukkig bezig houden met het vergroenen van de sector. Onze kwekers zijn lid van deze instanties en laten zich regelmatig certificeren op gebied van duurzaamheid. Niet alleen zijn de bloemen van de hoogste kwaliteit. Ook beschikt iedere kweker met Decorumcertificaat over diverse kwaliteits- en duurzaamheidskeurmerken, zoals: 

MPS-A – MPS laat zien hoe onze kweker scoort op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloementeelt en of duurzame teeltwijze wordt gehandhaafd. Hierin wordt gecontroleerd of afval op correcte wijze wordt gescheiden, op welke wijze energie wordt opgewekt en in welke mate duurzame bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

MPS-GAP -  Kwekers met MPS-A kunnen zich aanmelden voor MPS-GAP. Hierin wordt controleert op hygiëne en veiligheid. Er wordt met name gecontroleerd hoe het machine-onderhoud word bijgehouden en hoe men met pesticiden omgaat.

MPS-SQ – Dit MPS keurmerk is additioneel op een MPS-A, B of C keurmerk. In deze staat ‘SQ’ voor ‘socially qualified’. De eisen die dit keurmerk stelt zijn gebaseerd op arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van menselijke krachten.  

MPS-GRASP – Goed voor onze mensen zorgen is zo vanzelfsprekend dat dit thema niet eens bij ons opkomt. Om te laten zien dat wij om onze mensen geven voldoen we graag aan alle vereisten van deze internationale sociale bedrijfsvoering.

Ga voor meer informatie over duurzame teeltwijze en voor onze definitie van vers van de kweker.